Thiên Hoang Chiến Thần

Tian Huang

Năm:

Tập 45

Quốc gia:Trung Quốc

Thể loại: Fantasy, Hoạt hình Trung Quốc, Phiêu Lưu, Viễn Tưởng

Thiên Hoang Chiến Thần 5/ 5 1 đánh giá

Thiên Hoang Chiến Thần

Đây là một cái lấy chiến khí là chủ đạo thế giới, có chiến khí giả, vì cường giả, ngạo thị thiên hạ.

Kỷ vũ, Tống gia tiểu nô bộc, lại nhân một hồi âm mưu, ở thần hỏa đốt cháy dưới có thể niết bàn, dục hỏa trùng sinh, thành tựu đan thiên chiến thể, vấn đỉnh thiên hạ.

Tím thiên đại lục, ân thù cũng khởi, cuối cùng, diễn hóa ra đan thiên chiến thần truyền thuyết……

Quyển sách tu luyện hệ thống: Luyện thể, chiến sĩ, chiến sư, không trung chiến sư, chiến tướng, chiến vương, chiến hồn, chiến hoàng, chiến thánh, chiến đế, chiến thần. Mỗi một bậc phân thập giai.

Mở rộng